Privacy Statement/Cookies

Persoonsgegevens

Deze verklaring is bedoeld voor de klanten en/of leveranciers van Tuinhuiscentrum van de Munckhof B.V. (hierna: “VDM”). In deze verklaring wordt nader ingegaan op de wijze waarop VDM omgaat met de door u verstrekte persoonsgegevens. Een persoonsgegeven zegt iets of zou iets kunnen zeggen over een natuurlijk persoon. Een gegeven is vrij snel aan te merken als een persoonsgegeven en kan door de combinatie met andere gegevens een persoonsgegeven worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om naw-gegevens, e-mailadressen, ip-adressen en telefoonnummers.

 

VDM vraagt aandacht voor het feit dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden verzameld en worden gebruikt omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

 

Zonder deze gegevens zou het onmogelijk zijn om u een offerte kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst dient te voldoen, werkzaamheden te verrichten, te factureren, te betalen en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

 

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

 

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van de overeenkomst is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

 

Direct marketing

Indien u ons toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een mailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

 

Cookies Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.

Onze website maakt gebruik van tracking cookies indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Dit doen wij om informatie te verzamelen over uw internetgedrag zodat wij u gericht aanbiedingen kunnen doen. U mag uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw gegevens worden maximaal één jaar bewaard.

Wij plaatsen daarnaast functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website eenvoudig te maken.

 

Bewaarperiode persoonsgegevens

  • Indien u geen klant bent geworden (of wij niet van u) dan zullen uw persoonsgegevens uiterlijk twaalf maanden na ons laatste contact worden verwijderd.
  • Indien u wel klant bent geworden (of wij van u) dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

 

 

Uw rechten

U heeft het recht uw eigen persoonsgegevens:

  • te mogen inzien en/of te verkrijgen;
  • te (laten) wijzigen indien daarin onjuistheden staan;
  • te (laten) wissen of het gebruik daarvan laten beperken; en
  • door ons aan een ander over te dragen.

 

Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

Tuinhuiscentrum van de Munckhof B.V.

t.a.v. de Privacy Officer

Schansweg 13

5758 RG Neerkant (Noord-Brabant)

 

Telefoonnummer:          0031(0)774661443

E-mailadres:                 info@tuinhuiscentrum.nl

 

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

VDM behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Controleer daarom regelmatig dit privacy statement voor een update van ons privacybeleid.

 

Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

 

Laatste update: 1 januari 2021

Tuinhuis met zwembad

Wilt u ook een tuinhuis op maat?

Kom langs op ons 1000m2 showterrein

Dit in de vorm van houtskeletbouw wat een degelijke bouwmethode is die ervoor zorgt dat u tientallen jaren van uw tuinhuis kunt genieten.